FECHA

[trx_accordion style=”2″ counter=”off” initial=”1″]
[trx_accordion_item title=”Para que sirve:”]Sirve para adquirir el número de serie que representa a la fecha determinada.[/trx_accordion_item]
[trx_accordion_item title=”Para la sintaxis:”]FECHA(año, mes, día)

año (Mandatorio): Número que representa el año de la fecha.
mes (Mandatorio): Número que representa el mes de la fecha.
día (Mandatorio): Número que representa el día de la fecha.[/trx_accordion_item]
[trx_accordion_item title=”Ejemplos prácticos:”]FECHA(2010,6,25) = 40354
FECHA(2011,3,30) = 40632[/trx_accordion_item]
[/trx_accordion]